ตำแหน่งงาน

สมัครงาน / Apply Job

Account Manager ↑ TOP

รายละเอียดของงาน:

ดูแลยอดขาย ติดตามลูกค้า เสนอการขายหรือเสนอโปรโมชั่นที่ปรับปรุงให้กับกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการขาย การตลาด และประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT
 • มีใจรักในการขาย มนุษยสัมพันธ์ดีและรักการบริการ/มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • สามารถเดินทางออกพบลูกค้าได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางพบลูกค้า

Accounts Payable ↑ TOP

Responsibilities:

 • Verify document support to record AP under company policy.
 • Enter all purchase in AP trade account in AP system.
 • Verify detail of tax invoice to be reliable VAT regulation for tax purchasing refund.
 • Ensure proper approvals and authorizations under power of authority.
 • Match invoices with delivery notes and purchasing order.
 • Provide payment voucher.
 • Perform monthly AP reconciliation and prepare monthly audit schedules.
 • Control AP to ensure accuracy existing transaction balance.
 • Provide transaction to transfer AP to AP more than 6 months account.
 • Review expense report and alert supervisor of inconsistencies.
 • Provide vendor Top 10 and Top 20 report to support.
 • Contact and support other functions to smooth purchasing activity.
 • Coordinate with both of local and oversea vendors.

Requirements:

 • BBA Degree in Accounting.
 • Handle full set of accounts.
 • 2-5 years’ working experience in accounting especially for Account Payable.
 • Strong knowledge about VAT.
 • Some knowledge about Withholding TAX.
 • PC literate and knowledge of computerized accounting system.
 • Good relationship and communication skills.
 • Able to communicate English at least via email.
 • Independent and able to work under pressure and meet deadlines.

Business Development Manager (IT) ↑ TOP

Responsibilities:

 • Responsible for identifying and executing new business opportunities, development of strategies for new business.
 • Proactively providing exploration of new business models, new partnerships and/or new products that drive business growth.
 • Growing the business through identification of potential resellers, establishing, cultivating and developing new partners.
 • Maintaining a assigned reseller base and growing new business stream.
 • Visit each account within portfolio as required.
 • Joint Visits with Top Key Vendors to add value including training and large deal opportunities.
 • Enduing the Revenue & Gross Margin targets each month set by the Senior Business Manager, whilst developing strong business relationships with Ingram Micro’s strategic business partners.

Requirements:

 • Bachelors or Master's Degree in Business Administration or IT related fields
 • 2 years of working experience, perferably in sales/marketing.
 • Understanding of income generating models within the company business industry.
 • A background in IT is an advantage.
 • Target Driven and self-motivation.
 • Have a passion for customer service.
 • AIDC market experienced is advantages
 • Able to work on up country

Buyer Officer (1 Year Contract) ↑ TOP

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแลการสั่งซื้อสินค้าใน และต่างประเทศ
 • ประสานงาน ติดตามสถานะสินค้ากับผู้ขาย
 • ประสานงาน Import/Export Process
 • จัดทำรายงานสถานะสินค้า

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Impulse System อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ Import/Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ รักษากฏระเบียบขั้นตอนการทำงาน และทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและตรงตามกำหนดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทักษะการสื่อสารดี

Import & Export Supervisor ↑ TOP

Description:

To proceed the import & export processes with best-in-class service and cost effectiveness through the excellent partnership with the contracted freight forwarder and agents for approaching the business fully support as well as fully compliance with the rules and regulations on import and export.

Responsibilities:

 • Acknowledgement of import & export regulations & requirements, mainly for Thailand, and mentor and coach the I/E team members accordingly.
 • Freight Forwarder & agent management, from cost and service level perspectives.
 • Monitor on I/E process & continually seek for improvements.
 • Monitor on daily work of Import & Export activities & documentation & problem solving.
 • Ensure management reports are well submitted on time with data accuracy.
 • Performance review on I/E team & ensure SOP are well complied.
 • Work with buyers & PMs & warehouse to ensure proper I/E procedures & regulation compliance of new vendors or products.

Qualifications:

 • Degree or non-degree tertiary Education, preferably on logistics & business management
 • At least 5 years hands on experience with import & export and strategic license control.
 • Knowledge on import & export customs declarations, Tradelink system knowledge preferred.
 • At least 5 years supervisory management experience on small team of operations.
 • Abilities to communicate fluently in Thai and English.
 • At least 5 years’ experience in management of international freight forwarders / vendors and in good relationship.
 • Some experience in IT business is a plus.

Inside Sales ↑ TOP

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแลงานขายส่งสินค้าด้าน IT ทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้า
 • แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับ Account Manager/BDM เพื่ออำนวยความสะดวกในการปิดการขาย

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้า IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขาย มนุษยสัมพันธ์ดี และรักการบริการ/มีความสามารถในแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

Post Sales Engineer (Advance Security Engineer) ↑ TOP

Description:

The Post-Sales Engineer manages project implementation activities following a customer sale. The PSG ensures customer implementations are completed on-time and within budget, thereby realizing the firm’s sales and profitability targets while meeting customer expectations for a successful implementation.

The PSG is responsible for meeting growth expectations for add-on sales and services, and for supporting the productivity and profitability goals of the sales team supported. The PSE collaborates with sales, service, engineering, and technical support resources to ensure implemented projects accurately address customer needs, and are appropriately supported by key customer personnel.

Responsibilities:

 • Manages the implementation of projects and customers closed by the sales team supported, prioritizing effort based on maximizing total impact on team productivity and profit, and customer satisfaction, or as directed by the sales manager.
 • Proactively assesses solution specifications in light of changing customer requirements, and recommends solution changes that optimize value for both the customer and the firm.
 • Continually gauges customer satisfaction among key customer project stakeholders.
 • Coordinates closely with internal sales, sales support, and service resources by communicating project status and success metrics.
 • Meets assigned targets for profitable sales growth in assigned product lines, market areas, channel, or teams supported.

Qualifications:

 • Degree in computer science or computer engineer / studies
 • 4-5 years’ experience primarily in implementation field.
 • In depth technical experience of various brands of technical products in market.
 • Self-driven and good team player with great initiative.
 • Strong Skill and good knowledge IPS and SIEM solution.
 • Extensive experience on Network/Security Product (Juniper, Cisco), Firewall (Palo Alto , SRX firewall , Checkpoint ) , Intrusion Prevention , other firewall and VPN appliances.
 • Knowledge of McAfee solution is essential.
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Good command of written and spoken English.

Post Sales Engineer (Network Security Engineer) ↑ TOP

Description:

The Post-Sales Engineer manages project implementation activities following a customer sale. The PSG ensures customer implementations are completed on-time and within budget, thereby realizing the firm’s sales and profitability targets while meeting customer expectations for a successful implementation.

The PSG is responsible for meeting growth expectations for add-on sales and services, and for supporting the productivity and profitability goals of the sales team supported. The PSE collaborates with sales, service, engineering, and technical support resources to ensure implemented projects accurately address customer needs, and are appropriately supported by key customer personnel.

Responsibilities:

 • Manages the implementation of projects and customers closed by the sales team supported, prioritizing effort based on maximizing total impact on team productivity and profit, and customer satisfaction, or as directed by the sales manager.
 • Proactively assesses solution specifications in light of changing customer requirements, and recommends solution changes that optimize value for both the customer and the firm.
 • Continually gauges customer satisfaction among key customer project stakeholders.
 • Coordinates closely with internal sales, sales support, and service resources by communicating project status and success metrics.
 • Meets assigned targets for profitable sales growth in assigned product lines, market areas, channel, or teams supported.

Qualifications:

 • Degree in computer science or computer engineer / studies.
 • 4-5 years’ experience primarily in implementation field.
 • In depth technical experience of various brands of technical products in market.
 • Self-driven and good team player with great initiative.
 • Strong Skill and good knowledge Network (LAN, WAN) technologies , and Networking Fundamentals (TCP/IP, MPLS, RSVP, LDP, BGP, OSPF, ISIS, L2VPN, L3VPN).
 • Extensive experience on Network/Security Product (Juniper, Cisco), Firewall (Palo Alto, SRX firewall, Checkpoint ) , Intrusion Prevention , other firewall and VPN appliances.
 • Knowledge of DDoS, DNS and load balancers is essential.
 • Knowledge of Linux operating system is a plus.
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Good command of written and spoken English.

Pre-Sales Engineer (Network Security Engineer) ↑ TOP

Responsibilities:

Provide pre-sales technical consulting for assigned products and assist key accounts in formulating plan/decision making with technical proposals. Make technical presentations, product demonstrations and product resolution for customers Provide product training and education to sales associates and customer accounts. Lead in project implementation and technical coordination.

Qualifications:

 • Degree in computer science or computer engineer / studies
 • 4-5 years’ experience primarily in presales consultancy
 • Good communication and presentation skills and strong technical skills in all areas (Network, Security)
 • In depth technical experience of various brands of technical products in market.
 • Self-driven and good team player with great initiative.
 • Strong Skill and good knowledge Network (LAN, WAN) technologies , and Networking Fundamentals.
 • Knowledge of Security Fundamental (Firewall, IPS, Web Application Firewall, SIEM, Operating System)
 • Extensive experience on Network/Security Products Juniper, Cisco, Barracuda, McAfee, other firewall and VPN appliances.
 • Knowledge of DDoS, DNS Fundamental and load balancers is essential.
 • Knowledge of Linux operating system is a plus.
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Good command of written and spoken English.

สมัครงาน / Apply Job