ในกรณีลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน IMOnline กรุณาใส่ ID Reseller ในช่องด้านล่าง ตัวอย่างเช่น 10101234 ระบบจะจัดส่ง Password ใหม่ให้กับ email ที่สมัครใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ใช้