Enter Username
Available Buisiness Users

NS Focus ได้รับรางวัลชนะเลิศ Rising Star - Network Security Solution & Threat Intelligence จากนิตยสาร Network World Asia ปี 2016

NS FocusNS Focus ได้รับรางวัลชนะเลิศ Rising Star - Network Security Solution & Threat Intelligence จากนิตยสาร Network World Asia ปี 2016 โหวตให้เป็น vendor หน้าใหม่ที่มี Technologies, Products และ Solutions ที่มีประสิทธ์ภาพสำหรับองค์กร รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับ NS Focus ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Next-Generation Solution อย่างแท้จริง

รางวัลนี้ได้มาจากการโหวตโดยผู้อ่านนิตยสาร Network World Asia และเว็บไซต์ Networks Asia, Security Asia และ Storage Asia โดยในโอกาสครบรอบปีที่ 11 ของรางวัล Readers’ Choice ในปีนี้ ได้มีการเพิ่มรางวัล Rising Stars ขึ้นเพื่อยืนยันและเป็นเกียรต์แด่ผู้ให้บริการด้าน Next- Generation Solution

อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NS Focus ขอแสดงความยินดีกับการรับ รางวัล ในครั้งนี้ด้วยนะคะ

สนใจผลิตภัณฑ์ NS Focus ติดต่อ:
คุณณรงค์เวทย์ ยุติธรรมานุรักษ์ (Product Manager)
Narongveth.Yutithammanurak@ingrammicro.com